Robert line obrt za usluge turističke agencije

Turistička agencija Robert line
Vl. Anamarija Lukačić

Savska 1, HR-31327 Bilje
Mob.: +385996670560
E-mail: putovanja@robertline.eu

IBAN: HR3224840081107265055 RBA
ID kod: HR-AB-31-14010101598
OIB: 34618785975

VL.ANAMARIJA LUKAČIĆ
VODITELJ POSLOVNICE:ANAMARIJA LUKAČIĆ
PREDMET POSLOVANJA:DJELATNOST PUTNIČKIH AGENCIJA (ORGANIZATOR PUTOVANJA/TUROPERATOR)
MATIČNI BROJ OBRTA:97583642
BROJ OBRTNICE:14010101598
Službeni nadzor: Ministarstvo turizma, turistička inspekcija, Trg RH 8/1, Zagreb
PRIGOVOR MOŽETE PODNJETI PUTEM EMAILA:PUTOVANJA@ROBERTLINE.EU